O mnie

O mnie
Jan Wójcicki

O mnie

Poniżej zamieszczam kilka informacji o mnie.

Nazywam się Jan Wójcicki i jest mi bardzo miło, że jesteś na mojej stronie.

Fotografią zainteresowałem się już w latach 70-tych. Były to czasy fotografii tradycyjnej. Po swoich pierwszych próbach fotograficznych skorzystałem z możliwości uczestniczenia w Studium Fotograficznym zorganizowanym przez Polski Związek Artystów Fotografików. Trafiłem do grupy prowadzonej przez Irenę Jarosińską, która była jedną                  z pierwszych kobiet w PRL-u pracujących jako fotoreporter prasowy. Publikowała wtedy w czasopismach: Fotografia, Świat oraz Polska. Prywatnie dokumentowała fotograficznie życie neoawangardy artystycznej, z którą była związana. Od 1950 roku była członkiem Polskiego Związku Artystów Fotografów, późniejszego Polskiego Związku Artystów Fotografików.

Pod okiem Ireny Jarosińskiej uczyłem się techniki fotograficznej oraz brałem udział w realizowanych przez nią reportażach fotograficznych. Uczestniczyłem w wykładach prowadzonych przez malarzy, teoretyków sztuki i fotografów.

Fotografia zawsze była mi bliska i nigdy nie rozstawałem się                          z aparatem fotograficznym pomimo tego, że moje życie zawodowe potoczyło się innymi drogami.
Kilka lat temu trafiłem na Marka Waśkiela fotografika i dziennikarza. Obecnie redaktora naczelnego miesięcznika o fotografowaniu                    i podróżach FotoGeA.pl i miłośnika Podlasia.  Dzięki udziałowi w jego warsztatach fotograficznych aktywnie rozpocząłem zajmować się fotografią.

Jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody – Okręg Mazowiecki http://www.o.zpfp.pl/okreg-mazowiecki oraz członkiem        i koordynatorem Klubu Fotograficznego f8, działającego przy Konstancińskim Domu Kultury http://f8.konstancinskidomkultury.pl/